Zasada 5S obejmuje 5 obszarów tematycznych, o których warto pamiętać w mediach społecznościowych.